Alla våra hingstar är avelsvärderade och godkända enligt rasvisa krav, samt högt meriterade på utställningar. Alla hingstarna har ett mycket bra temperament och fungerar bra i sin flock med ston samt deras föl. Hingstarna betäcker fritt i sina sommarhagar, där ditt sto går i flock med våra egna ston (och eventuella föl) samt övriga gästston. Ston som måste stå uppstallade eller behöver särskilda hagar på grund av fång eller liknande, kan tyvärr ej tas emot. Nedan finner du en del information om vad som krävs gällande ditt sto, vad som ingår i betäckningsavgiften, de avgifter som gäller samt vilka övriga tjänster vi kan erbjuda under vistelsen hos oss. Vi garanterar god omvårdnad, samt att vi gör vårt yttersta för att ditt sto skall vara dräktigt då hon åker härifrån.

Betäckningsavgifter 2019:
• Språngavgift: 3.500:- ink. betesavgift.
• Språngavgift: 4.000:- ink. betesavgift. Gäller för Almnäs Tromb RS 585

Priserna ovan är inklusive moms.
Avgifter för levande föl eller sk stofölsavgifter tas ej ut.

Betäckningssäsongen slutar den 31 augusti.

Detta ingår i språngavgiften:
• Betäckning med vald hingst. Hingstarna betäcker fritt (fribetäckning), men om särskilda skäl finnes, eller om det av någon anledning behövs, så kan vi utföra handbetäckning.
• Bete i hagar som är stängslade med 3-4 trådar elstaket alt. i hagar med trästaket.
• Fri tillgång på vatten, salt och mineraler.
• Tillsyn flera gånger dagligen.
• Vid behov, efter veterinärundersökning, behandlar vi givetvis ditt sto. Om hon tex är infekterad. Kostnaden för eventuell medicin o dyl bekostas av stoägaren.

De krav vi har på ditt sto är följande:
• Stoet skall vara RS-berättigat. Det innebär att hon skall uppfylla kraven för att kunna erhålla ett RS-nummer, om hon inte redan har ett. Regler och kriterier för detta kan du läsa mer om på Sveriges Shetlandssällskaps hemsida.
• Stoet skall vara sunt och friskt samt inte ha utsatts för smitta/varit sjukt under de 4 närmaste veckorna innan ankomst till oss.
• Stoet skall ej ha några ärftliga åkommor, såsom eksem, patellaproblem etc.
• Stoet skall vara avmaskat och avfällt vid ankomsten.
• Stoet skall vara vant vid elstängsel.
• Stoägaren ska har gjort bac. prov i fall stoet gått med valack/inte tagit sig innan.
• Vi rekommenderar att ditt sto (samt eventuellt medföljande föl) är fullt försäkrat!

Har du frågor, eller vill du boka plats för ditt sto – kontakta oss då. Antingen via telefon 070-78 233 48 eller mail ella.minishetland@gmail.com

Du lämnar ditt sto, samt eventuellt medföljande föl på egen risk. Vi accepterar inga avbetalningar och alla avgifter till oss skall vara betalda till fullo innan stoet lastas för avfärd härifrån.

Välkommen med ditt sto säsongen 2019!